Voorwaarden consument

Algemene Voorwaarden van Hollandsche Waaren Webwinkel

Versie 2020

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Hollandsche Waaren, hierna genoemd als HW.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling accepteer je de algemene voorwaarden.
1.3 Bestellen gaat volgens de instructies die je terug vindt in de webwinkel.
1.4 HW is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
1.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat HW je bestelling per e-mail bevestigt.

2. Contact
2.1 De HW webwinkel is onderdeel van Hollandsche Waaren® en zodanig geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 27266573.  BTW-nummer: NL001896586B83
2.2 Ons adres is: Hollandsche Waaren, Saturnusstraat 60 – unit 105, 2516 AH Den Haag.
2.3 Van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 zijn wij telefonisch te bereiken op 070-3623951. Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten.
2.4 Je kunt altijd een email sturen naar info@hollandschewaaren.nl. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

3. Prijzen en verzendkosten binnen de EU:
3.1 De prijzen in de webwinkel van HW zijn inclusief 21% BTW.
3.2 De prijzen die in de webwinkel van HW worden genoemd zijn exclusief verzendkosten.
3.3 Voor de verzendkosten, die bij iedere webshop bestelling in rekening worden gebracht, rekent HW het volgende:
€4,95  – Binnen Nederland (alleen bij webshop bestellingen)
€8,50  – België
€9,-      – Luxemburg
€10,-   – Duitsland
€15,-   – Denemarken, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk
€20,-   –  Zweden
€25,-   – Finland, Italie, Spanje
€30,-  – Estland, Kroatie, Letland, Litouwen, Polen, Slovenie, Slowakije, Tjechie
€35,-    –  Bulgarije, Hongarije, Ierland,  Portugal, Roemenië
€40,-    –  Griekenland

* Bestellingen vanaf €75,- worden gratis toegestuurd.

Buiten de EU:
3.4 Als je woonachtig bent buiten de EU en je wilt een bestelling plaatsen, neem dan eerst contact met ons op.
De verzendkosten voor landen buiten de EU worden op aanvraag berekend en zijn gebaseerd op gewicht, volume en kosten m.b.t.  douaneformaliteiten.
3.5 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. HW is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

4. Product informatie
4.1 Alle producten van HW zijn met de hand gemaakt. Hierdoor kunnen onderlinge verschillen in vorm en glazuur voorkomen. Dit vinden wij passen bij de authentieke uitstraling van het keramiek.
4.2 De producten van HW worden zowel in Nederland als in het buitenland gemaakt. De producten die gemaakt worden in het buitenland  komen uit ateliers alleen daar waar vakmanschap en werkomstandigheden van hoge kwaliteit zijn.

5. Levering
5.1 HW zal met de grootste zorgvuldigheid de bestellingen en het verzenden verzorgen. HW verzendt de bestellingen zo snel mogelijk op volgorde van binnenkomst.
5.2 Uw bestelling zal binnen 48 uur worden verzonden nadat uw betaling is ontvangen, mits alle artikelen op voorraad zijn.
5.3 Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden dan krijg je daar bericht van, uiterlijk binnen 7 dagen, nadat je de bestelling hebt geplaatst.
5.4 HW is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
5.5 Wanneer uw bestelling drie maal is aangeboden door onze transporteur van Post NL en daarna niet wordt opgehaald bij het postkantoor, zal deze retour naar ons gezonden worden. De bestelling kan hierna nogmaals worden verzonden, maar hiervoor zullen opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht. Kiest u ervoor uw bestelling niet meer te willen ontvangen, dan zal het totaalbedrag exclusief de verzendkosten aan u teruggestort worden.
5.6 Wanneer uw bestelling wordt geweigerd op het door u ingevulde adres, dan zal deze retour naar ons worden gezonden. Wij kunnen uw bestelling opnieuw versturen, maar hiervoor zullen opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht. Kiest u ervoor uw bestelling niet meer te willen ontvangen, dan zal het totaalbedrag exclusief de verzendkosten aan u teruggestort worden.
5.7 Het kan gebeuren dat een artikel niet op voorraad is of dat de levering aan HW is vertraagd. Om te voorkomen dat alle producten later geleverd worden, zullen de producten die wel leverbaar zijn al verzonden worden. Tenzij dit anders is aangegeven per e-mail. De producten met verlate levertijd zullen nageleverd worden. Hiervoor zullen geen extra verzendkosten in rekening worden gebracht.

6. Herroepingrecht
6.1 Voor je aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. In deze periode heb je een herroepingrecht; dit betekent dat je de mogelijkheid hebt de artikelen die je hebt ontvangen terug te zenden. In dat geval kan je contact opnemen via de e-mail. Na het akkoord te hebben gegeven zal HW het te vergoede bedrag binnen 30 dagen terug storten op bank- of girorekening.
6.2 Besluit je de artikelen terug te zenden dan zijn de verzendkosten die voor deze retour gemaakt moeten worden voor eigen rekening. Als je een verkeerd artikel, een artikel met een fout of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, wordt je verzocht het artikel of de bestelling ongebruikt binnen 7 dagen aan HW retourneren. HW betaalt in dat geval de retourkosten.
6.3 HW zal in het geval van een artikel met een fout (keramische fout, verkleuring etc.) het bestelde artikel vervangen en kosteloos verzenden.

7. Transportgarantie
7.1 Alle zendingen worden door HW verzekerd. Als je vóór het openen van je pakket schade constateert aan de verpakking neem dan direct contact op met HW.  Als je het pakket al hebt geopend op het moment dat je de schade constateert, neem dan binnen 7 dagen contact op met HW. Wanneer je contact opneemt via e-mail, stuur dan graag een foto mee.
7.2 Ongebruikte beschadigde artikelen worden kosteloos door HW vervangen. Wanneer je pas na 7 dagen contact opneemt met HW kunnen de artikelen helaas niet meer kosteloos worden vervangen.

8. Privacy
8.1 Door het plaatsten van een bestelling geef je HW toestemming zonodig je persoonsgegevens te gebruiken.
Jouw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van HW. Hieronder wordt verstaan dat naast het uitvoeren van de overeenkomst je emailadres gebruikt kan worden voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou.
8.2 De door jou verstrekte persoonsgegevens worden niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

9. Reclamatie en consumentbescherming
9.1 Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van HW, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bij een klacht over een geleverd artikel vragen we je, binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, contact op te nemen met HW.
9.2  HW zal problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

10. Betaling
10.1 In de webwinkel kun je betalen met iDEAL,
Paypal of met creditcard. Deze betaalwijzen worden duidelijk uitgelegd op de servicepagina in de HW webwinkel onder het kopje “Bestellen & Betalen”.
10.2 HW behoudt zich het recht voor een controle uit te voeren bij een aankoop. Op basis van de verkregen informatie kan HW je een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.
10.3 Alle financiële transacties worden binnen een beveiligde omgeving gedaan.
10.4 HW accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers.

11. Aansprakelijkheid
11.1 HW aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover jou voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
11.2 Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en).

12. Overmacht
12.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van HW opgeschort.
12.2 Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als HW het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij HW of bij de toeleveranciers van HW.

 

Voorwaarden retail

Algemene Voorwaarden  Hollandsche Waaren Retailers

Versie 2020

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met Hollandsche Waaren, hierna genoemd als HW.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling accepteert u de algemene voorwaarden.
1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat HW deze bestelling schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
1.4 Wanneer er in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘producten’ worden daaronder verstaan zowel de door HW te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
1.5 Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

2. Contact
2.1 HW is een geregistreerd handelsmerk en staat zodanig geregistreerd in het handelsregister onder het nummer: 27266573

BTW-nummer: NL001896586B83
2.2 U bent (op afspraak) van harte welkom op de studio in de CabFab in Den Haag.
Adres: Saturnusstraat 60 – unit 105, 2516 AH Den Haag.
2.3 Van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 is de studio te bereiken op 070-3623951. Op zaterdag en zondag is de studio gesloten.
2.4 U kunt ten alle tijden contact opnemen met HW via het e-mailadres:
info@hollandschewaaren.nl.
2.5  HW staat regelmatig op een beurs, evenement of tentoonstelling. Op onze website staan de nieuwste ontwikkelingen onder de nieuwsberichten vermeld. Kijkt u hiervoor op: www.hollandschewaaren.nl

3. Prijzen
3.1 Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gelden per product, tenzij anders vermeld.

3.2 Onze prijzen zijn exclusief 21% BTW.
3.3 De prijzen die door HW worden genoemd zijn exclusief verzendkosten.
3.4 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, type- en drukfouten. HW is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

4. Product informatie
4.1 De producten van HW zijn met de hand gemaakt. Hierdoor kunnen onderlinge verschillen in vorm en glazuur voorkomen. Dit vindt HW passen bij de authentieke uitstraling van het keramiek.

4.2 De producten van HW worden zowel in Nederland als in het buitenland gemaakt. De producten die gemaakt worden in het buitenland  komen uit ateliers alleen daar waar vakmanschap en werkomstandigheden van hoge kwaliteit zijn.
4.3 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De Nederlandse handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 HW behoudt zich de eigendom van de geleverde of te leveren producten voor totdat verschuldigde prestaties of vorderingen wegens het door u te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten voldaan zullen zijn.

5.2  Mocht er niet aan de verschuldigde prestaties of vorderingen worden voldaan dan is HW  gerechtigd de producten die aan HW zelf toebehoren, op uw rekening terug te halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. U verleent HW nu voor als dan onherroepelijk machtiging om daartoe de in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle producten die u op dit moment in uw bezit heeft en die van HW afkomstig zijn worden geacht hetzelfde te zijn als hetgeen op de onbetaalde facturen is vermeld.

6. Bestellen
6.1 Zodra u een bestelling plaatst, ontvangt u van HW een orderbevestiging met de verwachtte levertijd.

6.2 HW doet haar uiterste best alles direct uit voorraad te leveren. Mocht het voorkomen dat een product tijdelijk is uitverkocht wordt dit direct gecommuniceerd.
6.3 Bij het maken van een bestelling wordt u vriendelijk gevraagd u aan de vermeldde verpakkingseenheden te houden.
6.4 Franco  orderbedrag binnen NL: €300,-
Bij  repeat orders onder €100,- zullen er €5,- administratiekosten worden berekend.

7. Levering
7.1 HW zal met de grootste zorgvuldigheid de bestellingen en het verzenden hiervan verzorgen. HW verzendt de bestellingen zo spoedig mogelijk op volgorde van binnenkomst.
7.2 Alle zendingen worden geleverd vanuit ons logistiek magazijn:
Neele-Vat Logistics, Cacaoweg 20, 1047 BM Amsterdam
Op afspraak is het mogelijk een bestelling af te halen. Let wel: zowel in het magazijn als op de studio in Den Haag is geen Cash & Carry mogelijkheid.
7.3 Standaard leveringen vanaf €300,- worden zonder verzendkosten geleverd op één adres binnen Nederland. Dit geldt ook voor backorders.
7.4 Bij maatwerk geleverde producten kunnen verzendkosten worden berekend. Deze worden voorafgaand aan de orderbevestiging bekend gemaakt. HW hanteert de tarieven van PostNL of vergelijkbare koeriers.
7.5 Leveringen aan het buitenland zijn ex works. Voor leveringen buiten Nederland kunt u bij ons de tarieven opvragen.
7.6 Orders zullen zo compleet mogelijk verstuurd worden. Het kan gebeuren dat een artikel niet op voorraad is of dat de levering aan HW is vertraagd. In overleg zal besproken worden of de order incompleet maar direct verzonden wordt of dat de order later compleet verzonden wordt. In het eerste geval zullen de producten met verlate levertijd franco nageleverd worden.
7.7 De door HW afgegeven of overeengekomen levertermijnen gelden als indicatie. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en HW is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding van levertijden als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze macht liggen.

8. Monsterzendingen
8.1 Wanneer HW aan u monsters ter beschikking stelt, dient u de monsters binnen 14 dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren.

8.2  Voor monsterzendingen wordt u belast met de verzendkosten. De monsters dienen franco te worden geretourneerd.
8.3 Beschadigingen, welke ontstaan door en/of tijdens het houden van de monsters, zijn voor eigen rekening. Monsters die zodanig beschadigd zijn dat ze voor verkoop niet meer geschikt zijn worden door HW niet terug genomen.

9. Maatwerk
9.1
In opdracht realiseert HW speciale ontwerpen voor een relatiegeschenk of uniek product. De levertijden die door HW gecommuniceerd worden gelden als een indicatie. Wanneer er voor een bepaalde datum geleverd moet worden zal HW haar uiterste best doen om tijdig te leveren. Mocht de levertijd anders uitvallen dan  voorafgaand is gecommuniceerd dan is HW niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de levertijd.

9.2 HW behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van afnemer bewerkte c.q. samengestelde goederen, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
9.3 Bij speciaal gerealiseerde ontwerpen vraagt HW een aanbetaling  te doen van 50% van het totaal te betalen bedrag. Deze dient te worden voldaan bij opdrachtbevestiging / akkoord monster en het restant van het bedrag binnen 21 dagen na levering goederen.

10. Transportgarantie
10.1  HW doet haar uiterste best alle producten zo goed mogelijk verpakt te verzenden. Als u vóór het openen van de bestelling schade constateert aan de verpakking, neem dan direct contact op met HW.  Als u de bestelling al heeft geopend op het moment dat u de schade constateert, neem dan binnen 8 dagen contact op met HW. Wanneer u schriftelijk contact opneemt graag met foto.

10.2 Ongebruikte beschadigde artikelen worden kosteloos door HW vervangen. Wanneer u pas na 7 dagen contact opneemt met HW kunnen de artikelen niet meer kosteloos worden vervangen.

11. Reclamatie
11.1 Mocht u niet tevreden zijn over de producten of diensten van HW, aarzel dan niet om contact op te nemen. Bij een klacht over een geleverd artikel vragen we u binnen 8 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard contact op te nemen. Problemen of klachten zullen altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier opgelost worden.

11.2 HW is niet verplicht goederen terug te nemen voor creditering. Wanneer HW hiertoe eventueel toch bereid is dan wordt ten hoogste de betaalde factuurprijs of wel de actuele dagprijs indien deze lager is gecrediteerd.

12. Betaling
12.1 De leveringen gaan op factuurbasis met een betalingstermijn van 21 dagen. HW heeft het recht een andere betalingstermijn te stellen of levering ‘onder rembours’ of ‘per omgaande’ vast te stellen.

12.2 De leveringen naar het  buitenland zijn op pro-forma factuur basis.
12.3 Na het negeren van een tweede betalingsherinnering zal een incassobureau worden ingeschakeld. Buitengerechtelijke incassokosten zullen in rekening worden gebracht, conform het incassotarief dat gehanteerd wordt door het incassobureau, tevens zal HW de wettelijke rente + 2% in rekening brengen.
12.4 HW behoudt zich het recht voor een controle uit te voeren (inclusief en niet beperkt op de creditvaardigheid of de voorraad). Op basis van de verkregen informatie kan HW een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. 


12.5 Er kan slechts bezwaar gemaakt worden tegen de factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum.

 13. Aansprakelijkheid
13.1 In het geval HW aansprakelijk jegens u is voor schade in verband met een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert voor het betreffende schade geval. HW is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde omzet of winst.)
13.2 Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en).

14. Overmacht
14.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van HW opgeschort of zal er een andere overeenkomst met u worden gesloten. Indien een belemmering zich voordoet zal HW op schriftelijk verzoek van u binnen 8 dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.

14.2 Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als HW het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, brand, vergaan van goederen onderweg, waterschade, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, overheidsmaatregelen, ongeacht of dit zich voordoet bij HW of bij de toeleveranciers van HW.

15. Beëindiging van de relatie
15.1 In het geval dat aan uw bedrijf surseance van betaling is verleend, failliet is verklaard, in geval van liquidatie of opheffing van uw bedrijf bent u verplicht HW hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

15.2 Gedurende de periode dat u niet aan de opeisbare verplichtingen aan HW heeft voldaan is HW gerechtigd de (verdere) nakoming van de verplichtingen aan u op te schorten.
15.3 Indien de relatie tussen u en HW wordt beëindigd of indien u de onderneming aan anderen overdoet dienen de producten welke voorzien zijn van een HW merknaam of beeldmerk eerst aan HW te worden aangeboden. Indien HW uw aanbod aanvaardt, dan verplicht HW zich dit te doen tegen de op dat moment geldende verkoopprijs min de genoten kortingen en met uitzondering van vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging. Dit tenzij alle facturen door u zijn voldaan. Voor nog niet betaalde producten zal verrekening tegen de aanschafprijs gelden.
15.4 In de onder 15.1 genoemde gevallen is HW naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan HW verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

16. Copyright
16.1 Ontwerpen, tekeningen en modellen zijn, evenals door verkoop gebezigde gereedschap, eigendom van HW. Dit geldt ook wanneer er hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

16.2 Zonder voorgaande schriftelijk goedkeuring is het niet geoorloofd een product en/of ontwerp, geheel of ten dele in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of op welke wijze dan ook, na te maken en of te reproduceren.
16.3 De voorwaarden in alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht en worden geacht in Nederland te zijn aanvaard en gesloten.